Web Content Display

Tuotto 2008 (17.11.2009)

Energiaviraston laskelmien perusteella suurin osa sähköverkonhaltijoista ei ole ottanut vuonna 2008 verkkotoiminnasta täyttä kohtuullista tuottoa. Yhtiöiden toteutunut tuotto on alittanut sallitun tuottotason yhteensä 226 miljoonalla eurolla.  Yhteensä neljälle sähköverkonhaltijalle on vuonna 2008 aikana kertynyt sähköverkkotoiminnasta ylijäämää. Jos kaikki sähköverkonhaltijat ottaisivat verkkotoiminnasta sallitun tuoton täysimääräisesti, sähkön siirtomaksut nousisivat keskimäärin noin 9 %.

Energiavirasto julkaisee oheisessa liitteessä vuonna 2008 verkonhaltijoille kertyneet sähköverkkotoiminnan tuoton yli- ja alijäämät. Luvut on laskettu vähentämällä toteutuneesta tuotosta verkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle määritelty kohtuullinen tuotto. Taulukossa on myös verrattu vuosilta 2005-2008 kertyneitä yli- ja alijäämiä vuosien 2005-2008 verkkotoiminnan liikevaihtoon. Luvut ovat tässä vaiheessa vielä alustavia. Energiavirasto vahvistaa vuosien 2008-2011 yli- ja alijäämät syksyllä 2012 annettavilla päätöksillä.

Verkonhaltijan on otettava toisella valvontajaksolla (1.1.2008 – 31.12.2011 välisenä aikana) huomioon ensimmäisen valvontajakson valvontapäätös määrittäessään siirtopalvelusta perittävien maksujen suuruutta. Ensimmäisellä valvontajaksolla kertynyt tuoton alijäämä on verkonhaltijan käytettävissä vastaavalla euromäärällä ainoastaan toisen valvontajakson aikana. Ensimmäisellä valvontajaksolla kertynyt tuoton ylijäämä pienentää automaattisesti vastaavalla euromäärällä toisella valvontajaksolla kohtuullisena pidettävää tuottotasoa.

Verkkotoiminnan ylijäämiä ei palauteta erikseen yksittäisille asiakkaille, vaan verkonhaltijan asiakkaat saavat kertyneen ylijäämän takaisin automaattisesti siirtopalvelumaksujen mukauttamisen kautta ilman asiakkailta vaadittavia toimenpiteitä.

Lisätiedot: Johtava asiantuntija Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023

Liitetiedosto:
Vuoden 2008 aikana kertyneet sähköverkkotoiminnan yli- ja alijäämät