Web Content Display

Kompensaatiotuki

Kompensaatiotuki on tukijärjestelmä, missä rajatuille teollisuuden toimialoille korvataan päästökaupan aiheuttama lisäkustannus sähkön hinnassa. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimisesta on säädetty lailla (138/2017), jota on täydennetty Valtioneuvoston asetuksella (311/2017). Euroopan komissio on hyväksynyt tukijärjestelmän päätöksellään 5.4.2017 (SA.44378). 

Kompensaatiotukijärjestelmä on määräaikainen ja se on sidottu kuluvaan päästökauppakauteen. Tukea voidaan myöntää vuosien 2016 - 2020 tietojen perusteella ja se maksetaan aina takautuvasti tarkasteluvuotta seuraavana vuonna.

Tukea maksetaan merkittäville hiilivuotoriskille alttiille teollisuudenaloille, jotka on määritelty kompensaatiolain liitteessä 1. Energiavirasto toimii tukijärjestelmästä vastaavana viranomaisena, joka käsittelee tukihakemukset ja tekee päätökset tuen myöntämisestä sekä maksamisesta. Energiaviraston päätökset ovat maksullisia.

Myönnettävän kompensaatiotuen määrä perustuu tuenhakijan sähkönkulutukseen, jota arvioidaan joko tuotteen tonniperusteisen tuotannon tai tuotannon sähkönkulutuksen perusteella. Lisäksi tuen määrään vaikuttaa päästöoikeuden hinta. Tuettavan sähkön tulee olla kulutettu tukikelpoisen tuotteen tuotannon yhteydessä ja sen hintaan tulee sisältyä hiilidioksidikustannus. Tukea ei myönnetä, jos tukea hakeva laitos ei ole enää toiminnassa.

Energiavirasto tiedottaa tuen hakemiseen ja myöntämiseen liittyvistä edellytyksistä sekä aikataulusta täällä kotisivullaan sekä tiedotteilla.

Energiavirastossa kompensaatiotukea hoitaa kompensaatioryhmä, jonka yhteystiedot löytyvät täältä. Kompensaatioryhmän tavoittaa myös sähköpostista kompensaatiotuki@energiavirasto.fi

Määräaika hakemuksen toimittamiselle

Tukihakemus vuoden 2018 tietojen osalta on toimitettava Energiavirastolle viimeistään 30.6.2019.

Päätökset

Tukipäätökset julkaistaan Energiaviraston SATU-järjestelmässä. Tuensaaja ja tukisumma julkaistaan, kun tukipäätös on tehty. Tukipäätösdokumentit päivittyvät sivulle myöhemmin.