Web Content Display

Todentaminen

Päästökauppalain mukaan lain soveltamisalaan kuuluvien toiminnanharjoittajien on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä toimitettava Energiavirastolle tyydyttäväksi todennettu päästöselvitys edellisen kalenterivuoden hiilidioksidipäästöistä.

Toiminnanharjoittajan on käytettävä päästöselvityksen todentamisessa Suomessa päästökauppalain nojalla hyväksyttyä todentajaa. Todentamisen kohteena ovat tarkkailujärjestelmän luotettavuus, uskottavuus ja tarkkuus sekä ilmoitetut päästöluvut ja - tiedot.

Päästökauppakaudelle 2013-2020 on julkaistu komission asetus (EU) N:o 600/2012, joka säätelee todentamistoimintaa. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on antanut asetuksen päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta päästökauppakaudella 2013–2020 (667/2013), joka tuli voimaan 1.10.2013.