Web Content Display

Päästökaupparekisteri

Päästökaupparekisterin avulla huolehditaan EU:n päästöoikeuksien ja Kioton pöytäkirjan päästöyksiköiden kirjaamisesta, hallussapidosta, siirtämisestä, mitätöinnistä ja poistamisesta. Vuonna 2012 koko Euroopan unionin alueella luovuttiin erillisistä yhteen linkitetyistä kansallisista rekistereistä ja otettiin käyttöön yksi yhteinen unionin rekisteri.

Unionin rekisteri koostuu eri maiden omista osioista. Suomen osion kansallisena valvojana toimii Energiavirasto. Kansallisen valvojan tehtäviin kuuluu muun muassa tilinavauksiin ja edustajan vaihtoihin liittyvät hallinnolliset tehtävät, ilmaisjako sekä rekisteriin liittyvä neuvonta ja tiedotus.

Jokaisella toiminnanharjoittajalla tulee olla toiminnanharjoittajan päästöoikeustili jokaiselle sellaiselle laitokselle, jolla on päästölupa. Samoin jokaisella ilma-aluksen käyttäjällä, joka kuuluu päästökaupan piiriin, tulee olla unionin rekisterissä oma päästöoikeustili. Näiden lisäksi unionin rekisterissä on todentajatilejä sekä erilaisia vapaaehtoisia tilejä kaupankäyntiä varten.