Web Content Display

Päästötiedot

Energiavirasto julkaisee tällä sivulla vuosittain päästökauppasektorin laitoskohtaiset tiedot myönnetyistä päästöoikeuksista, todennetuista päästöistä sekä niiden erotuksesta. Tiedot pidetään luottamuksellisina julkistamisajankohtaan saakka. Päästöoikeustiedoilla saattaa olla vaikutusta päästökauppamarkkinoiden toimintaan ja päästöoikeuksien hintaan.

Edellisen vuoden päästötiedot julkistetaan vuosittain 1.4. samanaikaisesti muiden EU-maiden kanssa, mikäli 80 prosenttia koko EU-alueen laitoksista on ilmoittanut päästöt kansallisiin päästökaupparekistereihin 1.4. mennessä.
 

Alahakemistot:

Vuoden 2017 päästötiedot

Vuoden 2016 päästötiedot
Vuoden 2015 päästötiedot
Vuoden 2014 päästötiedot 
Vuoden 2013 päästötiedot
Vuoden 2012 päästötiedot
Vuoden 2011 päästötiedot
Vuoden 2010 päästötiedot
Vuoden 2009 päästötiedot
Vuoden 2008 päästötiedot
Vuoden 2007 päästötiedot
Vuoden 2006 päästötiedot
Vuoden 2005 päästötiedot

 

Komission asetusten (EU) N:o 389/2013 ja (EU) N:o 1123/2013 mukaiset julkiset tiedot:

 
EUTL:n sivulta löytyvät mm. laitosten ilmaisjako- ja velvoitetiedot sekä hankeyksiköiden käyttöoikeudet (EUTL-sivuston käyttöohje