Web Content Display

Markkinat

Energiavirasto edistää tehokkaasti, luotettavasti ja ympäristön kannalta kestävästi kansallisia ja alueellisia sähkö- ja maakaasumarkkinoita sekä Euroopan unionin sähkön sisämarkkinoita. Tavoitteena on taata maakaasun ja sähkön toimitusvarmuus, kilpailukykyinen hinta ja toimivat palvelut sähkön käyttäjälle.  

 

Web Content Display

Lisätietoja                             

Johtaja Antti Paananen

 

Ajankohtaista sähkömarkkinoilla


Lainsäädäntö

Sähkömarkkinalaki
Valvontalaki
EU:n yhteisen edun hankkeet