Web sisällön esitys

Uutiset

Asset julkaisija

Uusiutuvan energian tarjouskilpailuun valmistautujan ohje on julkaistu

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukilain muutos tuli voimaan 25.6.2018. Sen mukaan Energiavirasto tulee järjestämään uusiutuvan energian teknologianeutraalin tarjouskilpailun. Tarjouksia preemiojärjestelmään voivat tehdä tuulivoiman, aurinkovoiman, biomassan, biokaasun ja aaltovoiman sähkön tuottajat.

Kilpailutuksen kohteena on vuotuinen sähkön tuotantomäärä, joka on yhteensä 1,4 terawattituntia. Se kilpailutetaan yhdellä kerralla. Sähkön tuottajat tekevät tarjouksia siitä, millä preemiolla ja kuinka paljon ne ovat valmiita tuottamaan sähköä. Maksettava tuki määräytyy kiinteän ja liukuvan preemion yhdistelmänä, ja sitä maksetaan tuotetun sähkön määrän perusteella. Tuotetusta sähköstä pienimmän preemion tarjonneet hankkeet menestyvät tarjouskilpailussa parhaiten.

Tarjousten jättöaika on 15.11.-31.12.2018.

Energiaviraston on julkaissut ohjeen tarjouskilpailuun valmistautuville tahoille. Tutustu ohjeeseen Energiaviraston sivuilla: uusiutuvan energian tarjouskilpailuun valmistautujan ohje

Energiavirasto on lisäksi ohjeistanut verkonhaltijoita verkkoliityntää koskevan osallistumisedellytyksen osalta 16.7.2018 antamallaan tiedotteella.

Tarjouskilpailusta järjestetään tiedotustilaisuus, joka pidetään Helsingissä 20.9.2018. Ohjelma, lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta https://www.lyyti.fi/reg/Energiavirasto_0575

Ensisijainen yhteydenottotapa tarjouskilpailuun liittyvissä kysymyksissä on sähköposti. Kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen tuotantotuki@energiavirasto.fi, josta ne ohjataan oikealle henkilölle.

Lisätiedot:

  • Kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson (roland.magnusson@energiavirasto.fi, puh. 029 5050 111)
  • Johtava asiantuntija Maiju Seppälä (maiju.seppala@energiavirasto.fi, puh. 029 5050 048)
  • Johtaja Pekka Ripatti (pekka.ripatti@energiavirasto.fi, puh. 029 5050 075)
  • Lakimies Inkeri Lilleberg (inkeri.lilleberg@energiavirasto.fi, puh. 029 5050 121)

Web sisällön esitys