Web sisällön esitys

Alan toimijat

Alan toimijoihin lukeutuu energiamarkkinoilla ja päästökaupassa toimivia yrityksiä ja organisaatioita sekä tahoja, joiden toimialaan kuuluu uusiutuva energia tai energiatehokkuusasioita.