Web sisällön esitys

Hallinto ja johtaminen

Energiavirasto on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan asiantuntijavirasto. Päällikkönä on ylijohtaja, jonka tehtävistä ja nimittämisestä säädetään asetuksella.

Johtoryhmä

  • Simo Nurmi, ylijohtaja
  • Nora Kankaanrinta, johtava lakimies
  • Tuulia Lepistö, johtaja, Päästökauppa
  • Jukka Moisanen, johtaja, Hallinto
  • Antti Paananen, johtaja, Markkinat
  • Veli-Pekka Saajo, johtaja, Verkot
  • Pekka Ripatti, johtaja, Uusiutuva energia
  • Heikki Väisänen, johtaja, Energiatehokkuus
  • Pernilla Wasström, johtava asiantuntija 
  • Maria Holmi, henkilöstön edustajaTietosuojavastaavat