Web sisällön esitys

Historia

Energiamarkkinavirasto aloitti toimintansa Sähkömarkkinakeskuksena sähkömarkkinalain tultua voimaan 1.6.1995. Sähkömarkkinakeskus muuttui Energiamarkkinavirastoksi 1.8.2000. Tehtävät laajenivat myös maakaasumarkkinoiden valvontaan.

Päästökauppalain tultua voimaan vuonna 2004 virasto sai päästökauppaviranomaisen tehtävät. Tehtävät lisääntyivät edelleen 2011 alusta, kun virasto alkoi hallinnoida uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukijärjestelmää.

Kun viraston tehtävät jälleen laajenivat 2014 alusta lukien työ- ja elinkeinoministeriön siirrettyä tiettyjä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämistehtäviä virastoon, sen nimi muuttui Energiavirastoksi.

Niin kotimainen, pohjoismainen kuin eurooppalainenkin markkinoiden edistämistyö ovat kasvattaneet tuntuvasti Energiaviraston tehtäväalueita ja sääntelyviranomaistehtäviä. Vuonna 1995 uusi viranomainen, Sähkömarkkinakeskus, hoiti tehtäväänsä kuuden virkamiehen voimin. Vuoden 2015 puolivälissä henkilöstön määrä oli 70.