Web sisällön esitys

Maakaasuverkot

Maakaasuverkkotoiminta on luvanvaraista toimintaa, jossa keskeisimpiä toimijoita ovat siirtoputkistoa hallitseva siirtoverkonhaltija Gasum Oy ja jakeluverkonhaltijoina toimivat yritykset. Energiavirasto valvoo maakaasuverkkotoimintaa ja myöntää siihen tarvittavat verkkoluvat sekä säätelee maakaasun hinnoittelua.

Energiavirasto valvoo, että maakaasuverkon haltijat kehittävät ja ylläpitävät maakaasuverkkoa, täyttävät  käyttöpaikkojen liittämisvelvoitteen ja siirtävät maakaasua asiakkaalle.