Web sisällön esitys

Markkinavalvonta


Energiavirasto toimii energian tukkumarkkinoiden eheyttä ja läpinäkyvyyttä koskevan REMIT-asetuksen kansallisena sääntelyviranomaisena.  Energian tukkumarkkinoiden eheyttä ja läpinäkyvyyttä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tuli voimaan vuoden 2011 joulukuussa.

REMIT -asetus kieltää sisäpiiritiedon väärinkäytön ja markkinoiden manipuloinnin energian tukkumarkkinoilla. Markkinaosapuolten on myös julkaistava hallussaan olevat sisäpiiritiedot, joilla on merkitystä energian tukkumarkkinoihin. Lisäksi asetus velvoittaa tukkumarkkinoilla kauppaa käyviä tahoja rekisteröitymään markkinaosapuolina kansallisen viranomaisen ylläpitämään REMIT -rekisteriin sekä raportoimaan tekemistään liiketoimista energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACERille. Markkinaosapuolten rekisteröinti on käynnistynyt lokakuussa 2014. Tarkempia tietoja saat Rekisteröinti- sekä Raportointi -välilehdiltä.

Tukkumarkkinoilla tehtävien liiketoimien raportointiin liittyviä yksityiskohtia täsmennetään Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksessa.

Linkkejä:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
ACER REMIT-portaali
Täytäntöönpanoasetus