Web sisällön esitys

Päästökauppa

Päästökaupan tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen seuraaminen ja niiden vähentäminen kustannustehokkaasti. Suomessa päästökaupasta säädetään päästökauppalailla ja asetuksilla.  Energiavirasto on Suomen kansallinen päästökauppaviranomainen.

Suomi on mukana EU:n päästökauppajärjestelmässä. Energiavirasto myöntää päästöluvat ja valvoo niiden noudattamista, pitää yllä päästökaupparekisteriä ja hyväksyy päästökaupan todentajat. Päästöoikeuksia huutokaupataan määräajoin, ja Energiavirasto on päästöoikeuksien huutokaupanpitäjä.