Web sisällön esitys

Uusiutuva energia

Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on kasvattaa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön osuutta energian kulutuksesta. Energiavirasto huolehtii strategian mukaisen lainsäädännön ja asetuksien toteuttamisesta ja valvonnasta.

Lisäksi Energiavirasto valvoo sähkön alkuperän ilmoittamisvelvoitteen noudattamista sekä arviointilaitosten ja rekisterinpitäjän toimintaa. Energiavirasto vastaa myös uusiutuvaa energiaa koskevien kansallisten toimien vaikutusten arvioinnista, seurannasta ja raportoinnista.