Web sisällön esitys

Maakaasu

Suomessa käytettävä maakaasu on lähes kokonaan Venäjältä tuotua metaanikaasua. Suomessa ei ole maakaasuvarantoja, eikä siten omaa maakaasun tuotantoa. Biokaasua eli uusiutuvasta biomassasta tuotettua kaasua syötetään maakaasuverkkoon vähäisiä määriä, sillä se on koostumukseltaan hyvin lähellä maakaasua ja soveltuu siksi samoihin käyttötarkoituksiin.

Kotitaloudet ja muut pienkuluttajat käyttävät maakaasua lähinnä kiinteistöjen lämmittämiseen ja pienissä määrin myös liikenteen polttoaineena.

Maakaasun toimitus edellyttää maakaasuverkkoa, joka Suomessa kattaa Kaakkois-Suomen, läntisen Uudenmaan sekä Pirkanmaan. Maakaasun maahantuonnista, siirrosta ja tukkumyynnistä Suomessa vastaa Gasum Oy. Maakaasun toimituksesta kuluttajille jakeluverkon kautta vastaavat maakaasun paikalliset jakeluyhtiöt ja myyjät, joiden yhteystiedot löytyvät Suomen Kaasuyhdistyksen verkkosivuilta.

Suomessa maakaasun kuluttaja-asiakas hankkii maakaasunsa aina paikalliselta maakaasuverkonhaltijalta, eikä kuluttaja voi siis vaihtaa maakaasun toimittajaa. Samoin kuin sähköntoimitus, myös maakaasun toimitus kuluttajalle muodostuu siirtopalvelusta ja maakaasuenergian toimituksesta.

Tämän osion alasivuilla kerrotaan tarkemmin muun muassa kuluttaja-asiakkaan maakaasuntoimitukseen liittyvistä kuluttajan oikeuksista, maakaasun hinnoittelusta, sopimuksista ja laskuista.

Linkit: