Web sisällön esitys

Sähkö

Suomessa käytettävä sähköenergia tuotetaan voimalaitoksissa tai tuodaan Ruotsista, Norjasta, Virosta ja Venäjältä. Tuottajat, suuret sähkönkäyttäjät ja sähkönmyyjät käyvät sähköstä kauppaa sähköpörssissä, Nord Pool Spotissa.

Kuluttajat ostavat sähkön vähittäismyyjiltä. Myyjä voi hankkia sähköä sähköpörssistä, ostaa sitä solmimillaan sopimuksilla tai tuottaa sitä itse asiakkaalleen.

Sähkö siirretään käyttäjilleen sähköverkkojärjestelmässä. Se muodostuu kanta-, alue- ja jakeluverkoista. Suomessa kantaverkonhaltija Fingrid vastaa valtakunnallisen siirtojärjestelmän toiminnasta. Paikalliset sähköverkkoyhtiöt ovat alue- ja jakeluverkonhaltijoita, jotka siirtäjät sähkön kuluttajille omalla toimialueellaan.

Sähkön toimitus sisältää kaksi eri hyödykettä: sähkön siirron ja sähköenergian. Siirtoa ei voi kilpailuttaa. Paikallinen sähköverkkoyhtiö huolehtii aina sähkön toimittamisesta asiakkaalleen. Sen sijaan sähköenergian voi ostaa miltä tahansa sähkönmyyjältä Suomessa. 

Näillä sivuilla kerrotaan kuluttajien ja muiden sähkön loppukäyttäjien sähköntoimitukseen liittyvistä asioista, kuten sähkösopimuksista, sähkön hinnan muodostumisesta ja kuluttajan oikeuksista.

Linkit: