Meneillään olevat lausuntopyynnöt ja kuulemiset

 

 

Tällä hetkellä ei ole avoimia kuulemisia. 



 

Sulkeutuneet lausuntopyynnöt

 

Lausuntopyyntö Fingrid Oy:n ehdot ja edellytykset reservipalvelujen tarjoajille ja tasevastaaville sekä epätasapainon netotusprosessin eurooppalaisen kauppapaikan täytäntöönpanoa koskevista ehdoista (päättynyt 30.8.2018)

Kuuleminen Fingrid Oyj:n järjestelmäteknisistä vaatimuksista (päättynyt 29.6.2018)

Kuuleminen taajuudensäätöblokkien määrittelyä koskevasta ehdotuksesta (päättynyt 30.5.2018)

Kuuleminen yhteistä kapasiteetin laskentamenetelmää koskevasta muutetusta ehdotuksesta Nordic kapasiteetinlaskenta-alueella (päättynyt 29.5.2018)

Kuuleminen koordinoitua ajojärjestyksen uudelleenmäärittelyä ja vastakauppaa koskevasta menettelystä sekä kyseisen menettelyn kustannustenjaosta Nordic kapasiteetinlaskenta-alueella (päättynyt 11.5.2018)