Lomakkeet

 

 

Preemiojärjestelmän lomakkeet

Sähköverkonhaltijan lausunto (tarjouskilpailuun osallistumisen mahdollistavan) liittymistarjouksen antamatta jättämisestä
Takuumallipohja

 

Liikenteen infratuen lomakkeet

Valtakirja suomeksi

Valtakirja ruotsiksi

 

 

Jakeluverkonhaltijan ja suljetun jakeluverkon sähköverkkolupahakemukset

Jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupahakemuksen hakulomake
Jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupahakemuksen täyttöohje
Jakeluverkonhaltijan tulos- ja tasesuunnitelma
Jakeluverkonhaltijan vakuutus päätösvallasta varoihin
Jakeluverkonhaltijan vakuutuspäätösvallasta liittymis- ja sähköverkkosopimuksiin
Suljetun jakeluverkon sähköverkkolupahakemuksen täyttöohje
Suljetun jakeluverkon sähköverkkoluvan hakulomake

 

Suunnitelma tuntimittauksen järjestämiseksi jakeluverkossa on avattu täytettäväksi valvontatietojärjestelmään

Käyttöoikeuksien hakeminen
Käyttöoikeushakemus
Ohje: Suunnitelma tuntimittauksen järjestämiseksi jakeluverkossa

 

Rekisteröityminen valvontatietojärjestelmään

Hakemuslomake (VATI)

 

Sähkönhintavertailu-järjestelmä (hintatieto-järjestelmä)

Sähkönmyyjän rekisteröinti sähkönhintavertailu-järjestelmään
Sähköverkonhaltijan rekisteröityminen sähkönhintavertailu-järjestelmään
Rekisteröityminen sähkön toimittajan vaihtomäärätietojen toimittamiseksi
Maakaasuverkonhaltijan rekisteröityminen hintatieto-järjestelmään

Hakemus käyttöoikeuksien avaamiseksi hintatieto-järjestelmään

 

Päästölupaa koskevat hakemukset

 

Päästökaupparekisteriä koskevat lomakkeet

Selvitys tosiasiallisista edunsaajista

 

 

Täältä tuotantotuen lomakkeet

 

Täältä kestävyyskriteerien lomakkeet

 

Täältä alkuperätakuun lomakkeet