Web Content Display

Energiavirasto on vahvistanut verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman määrittämisessä käytettävät maakaasuverkon komponentit, niiden yksikköhinnat ja pitoajat. Maakaasuverkon arvonmäärityksessä sovellettavat hinta- ja pitoaikatiedot perustuvat pääosin Energiaviraston ja Maakaasuyhdistys ry:n Electrowatt-Ekono Oy:ltä (EE) tilaamaan kyseisiä komponenttiryhmiä koskevaan yksikköhintaselvitykseen  "Metso, A, Leino, P, Elo, J (2003). Maakaasuverkoston yksikköhintojen määrittely Electrowatt-Ekono Oy raportti 18.12.2003".

Valvontajaksolla maakaasuverkon arvonmäärityksessä otetaan huomioon yksikköhintojen hintatasomuutos korjaamalla EE:n tekemän yksikköhintaselvityksen hintoja Tilastokeskuksen julkaisemalla rakennuskustannusindeksin (1995=100) kokonaisindeksillä. EE:n tekemän maakaasuverkoston yksikköhintaselvityksen hintataso vastaa vuoden 2003 syksyn hintatasoa, joka korjataan nyt vuoden 2010 toisen neljänneksen hintatasoon.

EE:n yksikköhintaselvityksen hintatason kuvaajana ja indeksin perusarvona käytetään rakennuskustannusindeksin vuoden 2003 syyskuun pistelukua 114,8. Vuoden 2011 alun verkonarvon laskentaa varten verkostokomponenttien yksikköhinnat on korjattu vastaamaan vuoden 2010 toisen neljänneksen hintatasoa. Indeksikorjauksessa EE:n verkostokomponenttien yksikköhintoja on korjattu noin +0,6 % edellisestä vuodesta.

Oheisessa liitetiedostossa ovat vuoden 2011 verkonarvon laskennassa sovellettavat maakaasunjakeluverkon komponenttien yksikköhinnat.

Lisätiedot: Riku Kettu, puhelin 029 5050 047

Liite

Maakaasun jakeluverkoston komponenttien yksikköhinnat 2011