Web Content Display

Maakaasuverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullinen kustannus vuonna 2014

Energiamarkkinaviraston 18.9.2009 ja 30.9.2009 antamissa päätöksissä on vahvistettu periaatteet maakaasuverkkotoiminnan kohtuullisen tuoton määrittämistä koskeviksi menetelmiksi vuosille 2010 - 2013. Energiamarkkinavirasto on jatkanut kyseisten menetelmien voimassaoloa vuoden 2015 loppuun asti.

Näiden periaatteiden mukaan vuosina 2010 - 2015 maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa riskittömänä korkokantana käytetään Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokoron edellisen vuoden toukokuun keskiarvoa. Oman pääoman kustannuksen laskentaa varten markkinariskipreemiona käytetään 5 prosenttia ja velattomana beeta-kertoimen 0,3:a. Velaton beeta-kerroin korjataan ns. velalliseksi beeta-kertoimeksi pääomarakenteella, jona käytetään maakaasun siirtoverkonhaltijalla 20/80 (korolliset velat/oma pääoma) ja kaikilla maakaasun jakeluverkonhaltijoilla 30/70. Oman pääoman kustannuksen laskennassa otetaan lisäksi huomioon lisäriskipreemio, jona käytetään maakaasun siirtoverkkotoiminnassa 3 %:a ja maakaasun jakeluverkkotoiminnassa 1 %:a, sekä likvidittömyyspreemio 0,2 %. Korollisen vieraan pääoman kustannuksena käytetään riskitöntä korkoa lisättynä preemiolla 1,8 %. Verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullinen kustannus lasketaan käyttäen em. pääomarakennetta.

Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokoron vuoden 2013 toukokuun keskiarvo oli 1,60 %. Yhteisöverokantana vuoden 2014 verotuksessa on 20,0 %. Yhteisöverokanta otetaan huomioon maakaasuverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullisen kustannuksen määrittämisessä silloin, jos verkonhaltija maksaa tuloveroa.

Energiamarkkinaviraston päätöksillään vahvistamien määrittelymenetelmien perusteella vuoden 2014 maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa maakaasuverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullisena kustannuksena käytetään seuraavia prosentteja:

Maakaasun siirtoverkonhaltija:

5,82 %

Maakaasun jakeluverkonhaltijat:

 

- yhteisöverovelvolliset (Oy:t jne)

4,19 %

- muut (kunnalliset laitokset)

4,48 %

Oheisessa liitetiedostossa on laskelma vuoden 2014 maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa toimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullisen kustannusprosentin määrittelystä. 

Liite:

Maakaasuverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullinen kustannus 2014