Web Content Display

Todentamisen ohjeet

Todentajaohje

Päästökauppakauden 2013-2020 todentamiseen liittyvää ohjeistusta löytyy komission Internet-sivuilta:  EU-ohjeistusta

Ohjeasiakirja nro II.5: Laitoskäynnit (Energiaviraston epävirallinen käännös)