Web Content Display

Päästöluvan hakeminen

Toiminnanharjoittajan on toimitettava lupahakemus Energiavirastoon vähintään kuusi kuukautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Lupahakemukseen on liitettävä lupakäsittelyn kannalta tarpeellinen selvitys laitoksesta, sen toiminnasta ja päästöjen lähteistä sekä suunnitelma päästöjen tarkkailemiseksi (tarkkailusuunnitelma). Lisäksi hakemuksessa on selvitettävä, että laitos saa toimia ympäristösuojelulainsäädännön nojalla.

Laitoksen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusuunnitelma laaditaan noudattaen lakeja ja asetuksia, jotka löytyvät alla olevasta linkistä. Lisäksi Energiavirasto on laatinut ohjeistuksen tarkkailusuunnitelman laatimisesta, josta ohje linkeissä.  

Päästölupahakemuksen voi tehdä sähköisesti Energiaviraston ylläpitämässä päästökaupan sähköisessä asiointijärjestelmässä FINETSissä. Käyttöoikeuksia FINETSiin haetaan valtakirjalla. Ensimmäistä kertaa päästölupaa hakevasta laitoksesta tulee lisäksi toimittaa tiedot osoitteeseen paastolupa(at)energiavirasto.fi. Tästä osoitteesta voi myös kysyä lisätietoja päästölupiin liittyvistä asioista.

Linkkejä:

Säädökset
Ohjeet
FINETS
Valtakirja FINETSin käyttämiseen