Rekisteröityminen sähkönmyyjän vaihtomäärätietojen toimittamiseksi sähköisen asiointijärjestelmän avulla

Energiamarkkinavirasto käynnisti vuonna 2007 sähköntoimittajan vaihtomääriä koskevien tietojen keruun vapaaehtoisuuden pohjalta. Tavoitteena on ollut, että tiedot toimittavien sähköverkonhaltijoiden tulisi kattaa vähintään noin 70 - 80 prosenttia kaikista sähkönkäyttöpaikoista, jotta vastausten perusteella laskettu yhteenveto kuvaisi riittävän luotettavasti koko maan tilannetta. Tämä tavoite on lähes saavutettu ja tietoja toimittaneet jakeluverkonhaltijat kattavat noin 65 - 70 prosenttia kaikista sähkön käyttöpaikoista. Tähän saakka verkonhaltijat ovat ilmoittaneet tiedot Energiamarkkinavirastolle sähköpostilla.

Tiedonkeruun ja yhteenvedon julkaisemisen vuosiaikataulu on seuraava:

 

Vuosikolmannes, jota tiedot koskevat Verkonhaltijoiden on ilmoitettava tiedot EMV:lle EMV julkistaa yhteenvedon koko maan osalta
1. Tammi-huhtikuu 31.5. mennessä Noin 15.6. mennessä
2. Touko-elokuu 30.9. mennessä Noin 15.10. mennessä
3. Syys-joulukuu 31.1. mennessä Noin 15.2. mennessä

Tietojenkeruun ja analysoinnin tehostamiseksi Energiamarkkinavirasto on päivittänyt sähköistä viranomaisraportoinnin asiointijärjestelmää, valvontatietojärjestelmää (http://valvontatieto.emvi.fi). Järjestelmään on lisätty uusi toiminto, jonka avulla sähköverkonhaltijat voivat ilmoittaa Energiamarkkinavirastolle sähköntoimittajan vaihtomääriä koskevat tiedot.

Ennen kuin sähköverkonhaltija voi käyttää uutta ilmoitusjärjestelmää, täytyy verkonhaltijan rekisteröityä palvelun käyttäjäksi toimittamalla Energiamarkkinavirastolle verkkopalvelun käyttöoikeushakemus. Verkonhaltijan tulee samalla nimetä henkilö/henkilöt, joille annetaan oikeudet ilmoitusjärjestelmän käyttämiseen. Palvelun käyttäjä voi valita kirjautumistavaksi TUPAS-tunnistamisen, jolloin järjestelmään kirjaudutaan pankkien (Nordea, OKO, Sampo) tunnistamisjärjestelmää käyttämällä. Tällöin järjestelmään voi kirjautua heti, kun Energiamarkkinavirasto on rekisteröinyt käyttäjän. Toinen vaihtoehto kirjautumiseen on käyttää käyttäjätunnus ja salasana -yhdistelmää. Energiamarkkinavirasto toimittaa käyttäjätunnuksen ja salasanan nimetyille henkilöille, minkä jälkeen palvelua voidaan käyttää. Jos palvelun käyttäjällä on jo ennestään käyttöoikeudet Energiamarkkinaviraston toisessa sähköisessä asiointipalvelussa, tässä ilmoitusjärjestelmässä käytetään samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Verkonhaltijan nimeämät henkilöt saavat käyttöoikeudet ilmoitusjärjestelmään täyttämällä oheisen rekisteröintilomakkeen ja toimittamalla sen Energiamarkkinavirastolle. Hakemuslomakkeen tulee olla verkonhaltijan virallisesti allekirjoittama (yhtiöjärjestyksessä määrätyn nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön toimesta).

Rekisteröintilomake on saatavilla myös Energiamarkkinaviraston Internet-sivuilta osoitteessa www.emvi.fi > Tilastot ja lomakkeet > Lomakkeet > Hakemuslomakkeet.

Lomake pyydetään toimittamaan Energiamarkkinavirastoon viimeistään 15.6.2008 mennessä osoitteella: Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki.

Lisätietoja antavat yli-insinööri Tapio Silvennoinen, puh. 010 6050 019 ja ryhmäpäällikkö Antti Paananen, puh 010 6050 013.