Web Content Display

Sähkölasku

Sähkölasku muodostuu verkkopalvelulaskusta eli sähkönsiirtolaskusta, sähköenergian käytöstä perittävästä laskusta sekä veroista. Mikäli asiakas on kilpailuttanut sähköenergian osuuden, hän saa erilliset laskut sähkönsiirrosta ja sähköenergiasta. Mikäli sähköenergia ja sähkönsiirto laskutetaan samalla laskulla, on siirron ja energian maksuosuudet kuitenkin eriteltävä. Myös verojen osuus tulee eritellä sähkölaskussa.

Sähkönmyyjän on toimitettava loppulasku kuluttajalle kuuden viikon kuluessa siitä, kun sähkön toimitus kuluttajalle on päättynyt.

Kuluttajille on tarjottava erilaisia maksutapoja sähkölaskujen maksamiseen. Tarjotuissa vaihtoehdoissa ei saa olla perusteettomia, eikä eri asiakasryhmiä syrjiviä ehtoja.

Jos vähittäismyyjä tarjoaa kuluttajille ennakkomaksujärjestelmää, on järjestelmän heijastettava riittävästi kuluttajan arvioitua todennäköistä vuotuista sähkönkulutusta.

Tässä osiossa kerrotaan tarkemmin sähkölaskun sisällöstä ja kuinka toimia maksuvaikeustilanteessa.