Web Content Display

Sähköverkkotoiminnan tuoton yli- ja alijäämät valvontajaksolla 2008-2011

Luvut perustuvat Energiaviraston 31.12.2007 vahvistamiin sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmiin, jotka koskevat toista valvontajaksoa eli vuosia 2008 – 2011. Luvut ovat vielä alustavia.

Energiavirasto vahvistaa vuosien 2008 – 2011 lopulliset yli- ja alijäämät myöhemmin annettavilla verkonhaltijakohtaisilla valvontapäätöksillä.

Määrittäessään siirtopalvelusta perittävien maksujen suuruutta toisella valvontajaksolla (1.1.2008 – 31.12.2011 ), verkonhaltijan on otettava huomioon ensimmäistä valvontajaksoa (1.1.2005 – 31.12.2007) koskeva valvontapäätös.

Oheisessa taulukossa yli- ja alijäämät on laskettu vähentämällä toteutuneesta oikaistusta tuloksesta verkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle määritetty kohtuullinen tuotto. Yli- ja alijäämät on laskettu laskennallisten yhteisöverojen jälkeen. Verkkotoiminnan ylijäämiä ei palauteta erikseen yksittäisille asiakkaille, vaan verkonhaltijan asiakkaat saavat kertyneen ylijäämän takaisin automaattisesti siirtopalvelumaksujen mukauttamisen kautta ilman asiakkailta vaadittavia toimenpiteitä.

Lisätiedot: Johtava asiantuntija Veli-Pekka Saajo, puhelin 029 5050 023, laskentatoimen asiantuntija Tiina Karppinen, puhelin 029 5050 035 ja laskentatoimen asiantuntija Heikki Mannermaa, puhelin 029 5050 032Sähköverkkotoiminnan tuoton yli- ja alijäämät valvontajaksolla 2008-2011.

Liitetiedostot:
Sähköverkkotoiminnan yli- ja alijäämät 2008-2011