Blanketter

 

Blanketter för premiesystemet

Anbudsblankett

Elnätsinnehavarens utlåtande om att inte lämna ett anslutningsanbud (som möjliggör deltagande i anbudsförfarandet)
Garantimodell

 

Blanketter for stöd for trafik infra

Anbudsblankett

Fullmaktsblankett

 

Ansökningar om elnätstillstånd för distributionsnätsinnehavare och för slutna distributionsnät

Distributionsnätsinnehavarens ansökningsblankett för elnätstillstånd
Distributionsnätsinnehavarens instruktioner för ifyllning
Distributionsnatsinnehavarens resultat-och balansbudget
Distributionsnätsinnehavarens intyg över befogenhet att besluta om anslutnings- och elnätsavtal
Distributionsnätsinnehavarens intyg över befogenhet att besluta om tillgångar
Slutna distributionsnätets ansökningsblankett för elnätstillstånd
Slutna distributionsnätets instruktioner för ifyllning

 

Maakaasuverkonhaltijan rekisteröinti hintatietojen nettipalveluun

Maakaasuverkonhaltijan rekisteröintilomake hintatietojen nettipalveluun

 

Suunnitelma tuntimittauksen järjestämiseksi jakeluverkossa on avattu täytettäväksi valvontatietojärjestelmään

Käyttöoikeuksien hakeminen
Käyttöoikeushakemus
Ohje: Suunnitelma tuntimittauksen järjestämiseksi jakeluverkossa

 

Rekisteröityminen sähkönmyyjän vaihtomäärätietojen toimittamiseksi sähköisen asiointijärjestelmän avulla

Rekisteröintilomake sähkön toimittajan vaihtomäärätietojen toimittamiseksi sähköisen asiointijärjestelmän avulla

 

Sähköverkonhaltijan rekisteröityminen sähkön hintatietojen nettipalveluun

Verkonhaltijoiden rekisteröitymislomake

 

Rapporteringssystemet för tillsynsuppgifter

Ansökningsblankett (VATI)

 

Sähkönmyyjän rekisteröinti hintatietojen nettipalveluun

Sähkönmyyjän rekisteröinti hintatietojen nettipalveluun

 

Ansökningar om utsläppstillstånd

 

Blanketter för utsläppshandelsregistret

kommande

 

Arviointilaitoksen lupahakemus

Arviointilaitoslupahakemus täyttöohjeineen
Arviointilaitoslupahakemus täyttöohjeineen