Visa artiklar

Tilastot

Energiavirasto kerää ja julkaisee sähkö- ja maakaasumarkkinoihin liittyviä tilastotietoja.

Energiavirasto ylläpitää sähköenergian tarjoushintojen vertailupalvelua osoitteessa www.sahkonhinta.fi. Samasta osoitteesta ovat saatavilla myös ajantasaiset tilastotiedot sähköenergian ja sähkön siirron hintakehityksestä Suomessa. Sähkön vähittäismyyjillä ja verkonhaltijoilla on velvollisuus ilmoittaa palveluun verkkopalveluhinnat sekä sähköenergian hinnat, joilla ne tarjoavat sähköä toimitusvelvollisuuden piirissä oleville asiakkaille sekä yleisesti muille pienasiakkaille. Virasto kokoaa ja julkaisee Sähkön hintatilastot-kansiossa keskeisimpiä tilastotietoja muutaman kuukauden välein.

Energiavirasto kerää ja julkaisee vuosittain sähkön- ja maakaasuverkonhaltijoilta niiden toimintaa kuvaavia teknisiä ja taloudellisia tunnuslukuja.

Energiavirasto kerää ja julkaisee vuosittain myös sähkö- ja maakaasualan yritysten eriytetyt tilinpäätöstiedot.

Lomakkeet-alihakemistosta löytyvät Energiaviraston kyselyjen lomakkeet sekä lupahakemuslomakkeet.