Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Utkasten till anvisningar för den som deltar i anbudsförfarandet kan nu kommenteras

Energimyndigheten ordnar en anbudsutsättning av stöd som främjar spridningen av laddningssystem och gastankningsanläggningar för el- och gasfordon så att tiden för inlämning av anbud är 1.10.2018–31.10.2018. Anbuden konkurrerar sinsemellan i fyra grupper: gastankningsanläggningar, laddningssystem för lokal kollektivtrafik, fordonsladdningssystem med hög prestanda och fordonsladdningssystem med normal prestanda.

Energimyndigheten har publicerat ett utkast till anvisning för den som deltar i anbudsutsättningen och ber om feedback på den. Feedback ska skickas till e-postadressen infratuki(a)energiavirasto senast 26.8.2018. Utkast finns på Energimyndighetens webbplats.

Energimyndigheten ordnar tillsammans med Motiva två informationsmöten gällande anbudsförfarandet. Mötena har samma innehåll.
Anmälan till informationsmötet i Helsingfors 15.8.
Anmälan till informationsmötet i Jyväskylä 22.8.

Ytterligare information:
Det primära sättet att ta kontakt i frågor som gäller stödprogrammet är e-post. Vänligen skicka frågorna till e-postadressen infratuki(a)energiavirasto.fi, därifrån de dirigeras till rätt person.

konkurrenssakkunnig Roland Magnusson, tfn 029 5050 111
teknisk expert Tuomo Hulkkonen, tfn 029 5050 097
jurist Inkeri Lilleberg, tfn 029 5050 121


Visa artiklar