Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Selvitystyö itsenäisen aggregaattorin malleista valmistui

Selvitystyö itsenäisen aggregaattorin  markkinamalleista on valmistunut. Selvitystyö tilattiin älyverkkotyöryhmän sihteeristön toimesta Pöyry Management Consulting Oy:ltä maaliskuussa 2018.

Euroopan komission marraskuussa 2016 julkaiseman puhtaan energian paketin yhteydessä antama ehdotus sähkömarkkinadirektiiviksi edellyttää, että asiakkailla on oltava mahdollisuus osallistua kysyntäjoustoon joko itsenäisesti tai osana isompaa, aggregoitua, kokonaisuutta sähköjärjestelmän joustavuuden lisäämiseksi. Itsenäisellä aggregaattorilla tarkoitetaan toimijaa, joka yhdistelee asiakkaiden sähkönkulutusta tai tuotantoa ja tarjoaa sen aggregoituna markkinoille. Tämä sähkönmyyjästä erillinen rooli on uusi sähkömarkkinoilla. Selvityksen tarkoituksena oli arvioida ja selvittää kokonaisuutena yhteiskunnalle parasta tai parhaita malleja.

Itsenäisen aggregaattorin osallistuminen sähkömarkkinoille voidaan toteuttaa lukuisilla eri toimintamalleilla. Selvityksen tarkoituksena oli tutkia, mitä vaikutuksia erilaisilla itsenäisen aggregaattorin toimintamalleilla olisi ja arvioida erilaisissa vaihtoehdoissa syntyviä hyötyjä ja kustannuksia.  Selvityksessä tarkasteltiin kolmea erilaista toimintamallia, joissa mahdolliset tasekorjaukset ja kompensaatiot toteutetaan eri tavoin. Lisäksi tarkastelussa oli yksi malli, jossa aggregaattorin tehtäväkenttä laajenee sähköntoimitukseen.

Selvityksen mukaan kokonaisuutena asiakkaan ja yhteiskunnan kannalta on tehokkainta soveltaa erilaisia itsenäisen aggregaattorin malleja eri markkinapaikoille. Selvityksessä on arvioitu, että osalle markkinapaikoista tehokkain on malli, jossa itsenäisen aggregaattorin joustoa vastaava energiamäärä siirretään tasevastaavan taseesta itsenäisen aggregaattorin taseeseen. Itsenäinen aggregaattori maksaa tästä energiasta referenssihinnan mukaisesti tasevastaavalle. Osalle markkinapaikoista taas tehokkain on malli, jossa kompensaatioita tai tasekorjauksia ei tehdä. Yksityiskohtaisemmin asiasta voi lukea ohessa olevasta selvityksestä.

Selvitys itsenäisen aggregaattorin  markkinamalleista

Lisätietoja: yli-insinööri Ville Väre, ville.vare@energiavirasto.fi"


Visa artiklar