Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Anvisning för den som förbereder sig för anbudsförfarande om stöd för förnybar energi

Ändringen av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor trädde i kraft den 25.6.2018. Enligt lagförändringen ska Energimyndigheten ordna ett teknikneutralt anbudsförfarande för förnybar energi. Anbud till premiesystemet kan lämnas av producenter av el med vindkraft, solkraft, biomassa, biogas och vågkraft.

Den årliga produktionsmängden, som uppgår till totalt 1,4 terawattimmar, är föremål för anbudsförfarandet. Den konkurrensutsätts på en gång. Elproducenterna lämnar anbud om med vilken premie och hur mycket det är redo att producera el. Stödnivån baserar sig på en fast och rörlig premie. Stödet bestäms på basen av mängden elektricitet som har producerats. De projekt som lämnat anbud om den minsta premien för den el som produceras har den största framgången i anbudsförfarandet.

Tiden för inlämning av anbud är 15.11.2018-31.12.2018.

Energimyndigheten har publicerat en anvisning för den som förbereder sig för anbudsförfarandet. Anvisningen finns på Energimyndighetens webbplats: Anvisningen för förberedelse inför deltagande i anbudsförfarande för förnybar energi.

Energimyndigheten har dessutom gett ut ett meddelande till nätinnehavare 16.7.2018 om kravet för deltagande som gäller elnätsanslutning.

Energimyndigheten ordnar ett informationsmöte om anbudsförfarandet i Helsingfors den 20.9.2018. Programmet, tilläggsinformation samt instruktioner för anmälan finns på https://www.lyyti.fi/reg/Energiavirasto_0575

Det primära sättet att ta kontakt i frågor som gäller stödprogrammet är e-post. Vänligen skicka frågorna till e-postadressen tuotantotuki@energiavirasto.fi, därifrån de dirigeras till rätt person.

Ytterligare information:
•    Konkurrenssakkunnig Roland Magnusson (roland.magnusson@energiavirasto.fi, tfn 029 5050 111)
•    Ledande expert Maiju Seppälä (maiju.seppala@energiavirasto.fi, tfn 029 5050 048)
•    Direktör Pekka Ripatti (pekka.ripatti@energiavirasto.fi, tfn 029 5050 075)
•    Jurist Inkeri Lilleberg (inkeri.lilleberg@energiavirasto.fi, tfn 029 5050 121)


Visa artiklar