Visa artiklar

Energimyndigheten

Energimyndigheten verkställer den finländska och europeiska energi- och klimatpolitiken. Vi utför vår uppgift genom att övervaka och främja energimarknadens funktion och genomförandet av klimatmålen.


Vår vision 2022 – Vi är en framstegsvänlig och uppskattad myndighet som utvecklas

  • Energimyndigheten är en kundinriktad myndighet som ständigt utvecklas och har ett framstegsvänligt verksamhetssätt. Myndigheten är även en aktiv samhällspåverkare.
  • Myndigheten gör en betydande insats för energimarknadens funktion och uppfyllandet av klimatmålen.

Våra strategiska mål – Energimarknaden fungerar och klimatmålen genomförs

  • El- och gasmarknaden fungerar effektivt och möjliggör hög leveranssäkerhet samt rimliga och konkurrenskraftiga priser.
  • Klimatmålen kan uppnås på ett kostnadseffektivt sätt med hjälp av utsläppshandel, användning av förnybar energi och energieffektivitet.

Våra kritiska framgångsfaktorer – Vår personal och vårt verksamhetssätt

  • Kompetent, tjänstvillig och utvecklingsinriktad samt engagerad personal, som aktivt debatterar och påverkar i Finland och internationellt.
  • Ett målinriktat, effektivt och tidsenligt verksamhetssätt.

Våra värderingar – All vår verksamhet styrs av fyra principer

  • Öppenhet
  • Rättvisa
  • Fokus på det väsentliga
  • Arbete för det gemensamma bästa