Visa artiklar

Konsumentens rättigheter

Enligt elmarknadslagen (588/2013) har konsumenterna rätt att

  • ansluta sig till elnätet och erhålla överföringstjänster av elnätsinnehavaren till ett rimligt pris
  • välja och byta elförsäljare
  • få information om elens ursprung och om hur priset på elen och nättjänsten är uppbyggt.

Energimyndigheten övervakar på ett allmänt plan efterlevnaden av elmarknadslagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Konsumentskyddslagen (38/1978) gäller utbud, försäljning och annan marknadsföring av konsumtionsnyttigheter från näringsidkare till konsumenter. Lagen gäller även försäljning av el till konsumenter. Konkurrens- och konsumentverket är tillsynsmyndigheter för konsumentskyddslagen. Verket har i uppgift att övervaka att inga otillbörliga kommersiella förfaranden eller vilseledande uppgifter förekommer och att inga oskäliga avtalsvillkor används i konsumentavtal. Konsumentrådgivarna på Konkurrens- och konsumentverket ger råd om konsumentens rättigheter och bistår avgiftsfritt konsumenten i enskilda tvistemål mellan en konsument och en näringsidkare.

Länkar: