Visa artiklar

Anbudsförfarande om stöd för laddningssystem och gastankningsanläggningar för el- och gasfordon

 

Länk: Tillkännagivande om resultaten i anbudsförfarandet och beslut (25.1.2019)

Energimyndigheten ordnar en konkurrensutsättning av stöd som främjar spridningen av laddningssystem och gastankningsanläggningar för el- och gasfordon i höst. Tiden för inlämning av anbud är 1.10.2018–31.10.2018.

 

Anbuden konkurrerar sinsemellan i fyra grupper: gastankningsanläggningar, laddningssystem för lokal kollektivtrafik, fordonsladdningssystem med hög prestanda och fordonsladdningssystem med normal prestanda. Det tillgängliga stödet utgör sammanlagt 3 miljoner euro. Stöd beviljas endast för en del av projektinvesteringens kostnader.

De erhållna anbuden poängsätts och ett jämförelsetal beräknas för varje projekt. Poängsättningen görs per grupp. Ett lågt jämförelsetal ger förbättrar placeringen i anbudsförfarandet.

Energimyndighetens meddelande om inlämningstid och tidsfrist för anbud i anbudsförfarandet för infrastrukturstöd

ANVISNINGAR OCH BLANKETTER

Anbudsblankett

Fullmaktsblankett

 

MEDDELANDEN OCH TILLSTÄLLNINGAR

Linkki 15.8.2018 ja 22.8.2018 järjestettyjen infotilaisuuksien materiaaleihin

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Det primära sättet att ta kontakt i frågor som gäller stödprogrammet är e-post. Vänligen skicka frågorna till e-postadressen infratuki@energiavirasto.fi, därifrån de dirigeras till rätt person.

teknisk expert Tuomo Hulkkonen, tfn 029 5050 097

jurist Nicoleta Kaitazis, tfn 029 5050 183

 

konkurrenssakkunnig Roland Magnusson, tfn 029 5050 111

 

jurist Vilma Jeskanen, tfn 029 5050 136