Visa artiklar

 

Anbudsförfarande för trafikens infrastrukturstöd 2019

Energimyndigheten ordnar i september 2019 en konkurrensutsättning för stöd för främjande av utbyggnad av laddnings- och tankningsnätverk för elektriska och gasdrivna fordon. Inlämningstiden för anbuden är 1.9.2019 – 30.9.2019. Det föregående anbudsförfarandet ordnades i oktober 2018. Man kan bekanta sig med resultaten för det föregående anbudsförfarandet genom den bifogade länken.

Länk: Tillkännagivande om resultaten i anbudsförfarandet och beslut (25.1.2019)

I anbudsförfarandet lämnas anbud i fyra grupper:

  1. gastankningsanläggningar,
  2. laddningssystem för lokal kollektivtrafik,
  3. laddningssystem med hög prestanda för fordon och
  4. normalladdningssystem för fordon.

Det tillgängliga stödet för 2019 utgör sammanlagt 3 miljoner euro. Stödet beviljas som en del av projektets investeringskostnader.

De erhållna anbuden poängsätts och ett jämförelsetal beräknas för varje enskilt projekt. De projekt som får de lägsta jämförelsetalen i sin kategori får de bästa placeringarna i anbudsförfarandet.

Under våren 2019 uppdaterar Energimyndigheten anvisningarna för deltagandet i anbudsförfarandet. Man kan kommentera de uppdaterade anvisningarna och dessa kommentarer tas i beaktande vid uppgörandet av de slutgiltiga anvisningarna. Om uppdateringen av anvisningarna och om möjligheten att kommentera dessa informeras om senare.

Ett informationstillfälle om den kommande omgången för anbudsförfarande ordnas i Helsingfors den 13.6.2019. Om informationstillfällets program och om möjligheter att delta informeras om senare.

 

ANVISNINGAR OCH BLANKETTER (2018)

Anbudsblankett

Fullmaktsblankett

 

MEDDELANDEN OCH TILLSTÄLLNINGAR


Energimyndighetens meddelande om inlämningstid och tidsfrist för anbud i anbudsförfarandet för infrastrukturstöd

Linkki 15.8.2018 ja 22.8.2018 järjestettyjen infotilaisuuksien materiaaleihin

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Det primära sättet att ta kontakt i frågor som gäller stödprogrammet är e-post. Vänligen skicka frågorna till e-postadressen infratuki@energiavirasto.fi, därifrån de dirigeras till rätt person.

teknisk expert Tuomo Hulkkonen, tfn 029 5050 097

jurist Nicoleta Kaitazis, tfn 029 5050 183

 

konkurrenssakkunnig Roland Magnusson, tfn 029 5050 111

 

jurist Vilma Jeskanen, tfn 029 5050 136