Visa artiklar

Lösning av tvister

Information om hur en minutförsäljare av el behandlar klagomål kan fås direkt av försäljaren eller kontrolleras i det egna avtalet eller i avtalsbekräftelsen.

Om konsumenten inte når samförstånd med bolaget kan han eller hon avgiftsfritt överlämna sitt ärende till Konsumenttvistenämnden för avgörande. Konsumenttvistenämndens avgöranden är inte förpliktande, men många företag följer dem. Konsumenten kan om han eller hon så önskar även föra ärendet till en allmän domstol.

Konsumentrådgivarna bistår konsumenten i enskilda tvistemål mellan en konsument och en näringsidkare. Konsumentrådgivningens landsomfattande telefonnummer är 029 553 6901, mån.–fre. kl. 9.00–15.00.

Länkar: