Visa artiklar

Elpriset

El består av två olika produkter: en överföringstjänst och elenergi. Utöver försäljningspriset på elenergi och överföringsavgiften innehåller din elfaktura även mervärdesskatt, elskatt och en försörjningsberedskapsavgift.

Elenergipriset

Priset på elenergi består av elförsäljarens kostnader för att köpa och sälja el. I regel är priset sammansatt av en månatlig, fast grundavgift och av en förbrukningsavgift som beror på elanvändningen. Dessutom kan det finnas olika tariffer för konsumenterna med olika förbrukningsavgifter för olika tidpunkter. Oftast iakttar elförsäljarna följande tariffer för tidsfördelning enligt Statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser (66/2009):

  • Vid allmäntariff används bara en förbrukningsavgift
  • Vid tidstariff används en separat förbrukningsavgift för varje timme
  • Vid tvåtidstariff tillämpas en separat förbrukningsavgift för natt- och dagenergi. Med dagenergi avses i regel den energi som förbrukas alla veckodagar mellan klockan 7 och 22 och nattenergi är den energi som förbrukas under andra tider.
  • Vid säsongstariff tillämpas en separat förbrukningsavgift för vintervardagsenergi och annan energi. Med vintervardagsenergi avses i regel energi som förbrukas från den 1 november till den 31 mars från måndag till lördag mellan klockan 7 och 22

Elenergins andel av elfakturan varierar mellan olika kundgrupper. Vanligtvis består 40–50 procent av en privatkonsuments elfaktura av elenergins andel.

Överföringsavgiften

Överföringstjänsten omfattar elöverföring, mätning av elförbrukningen och balansavräkning. Med elöverföring avses att elen levereras till konsumenten via elnätet, och med överföringsavgiften täcks nätinvesteringar och kostnader för drift och underhåll. Med balansavräkning avses utredning av hur stor mängd elenergi olika elförsäljare har sålt.

Precis som energipriset utgörs även överföringspriset i regel av en månatlig, fast grundavgift och en förbrukningsavgift som beror på elanvändningen. Elförsäljaren kan tillämpa en prissättning med olika förbrukningsavgift beroende på tidpunkt, på samma sätt som i energipriserna.

Den lokala elnätsinnehavaren har alltid ensamrätt till överföringstjänsten och kunden kan inte konkurrensutsätta överföringspriset. Energimyndigheten övervakar att överföringspriserna är skäliga.

Skatter

Både elöverföringstjänsten och elenergin är momspliktiga prestationer. Dessutom ingår elskatt i överföringspriset som konsumenten betalar. Elskatten är en punktskatt (accis).

Länkar: