Visa artiklar

Konkurrensutsätta el

Du kan konkurrensutsätta elenergins andel av elleveransen. Därigenom kan du inverka på priset på den el du använder och på dess ursprung.

Energimyndigheten upprätthåller en pristjänst för el på www.sahkonhinta.fi. Där kan du jämföra olika elavtalsprodukter enligt förbrukningsställe. Din gamla elfaktura innehåller den information du behöver för att göra en prisjämförelse.

I pristjänsten matar du in önskade sökkriterier och tjänsten söker fram lämpliga elprodukter. När du klickar på ett produktnamn visas närmare information om produkten samt elförsäljarens kontaktinformation.

Det finns inga begränsningar på hur ofta du kan konkurrensutsätta ditt elavtal. Tänk ändå på att om du har ett tidsbundet elavtal och avtalsperioden fortfarande pågår, kan du inte byta elförsäljare utan vägande skäl. I princip är ett tidsbundet avtal bindande för bägge parter under avtalstiden.

Ett bostadsaktiebolag eller en fastighet där det är möjligt att mäta elförbrukningen i en punkt kan även skaffa sin elenergi genom samköp.

Här finns mer information om elens ursprung, elfakturor och elavtal.