Visa artiklar

Otillbörliga förfaranden

Om konsumenten har fått felaktiga uppgifter om ingåendet av avtalet eller om minutförsäljaren av el har bytts ut mot konsumentens vilja lönar det sig att först kontakta den näringsidkare som har lämnat informationen. Om frågan inte löses på det sättet kan man kontakta konsumentrådgivaren och vid behov föra frågan till konsumenttvistenämnden för avgörande.

Bland annat följande handlingssätt betraktas som otillbörliga kommersiella förfaranden:

  • Det framgår inte tydligt av marknadsföringen att den är kommersiell och inte heller vem som står bakom marknadsföringen.
  • Man ger osanna eller vilseledande uppgifter i marknadsföringen eller kundrelationen.
  • Väsentlig information som konsumenten behöver för att fatta köpbeslut eller annat beslut om en konsumtionsvara utelämnas i marknadsföringen eller kundrelationen.
  • Marknadsföringen eller kommunikationen i kundrelationen bedrivs aggressivt. Som aggressivt förfarande anses störning, tvång och andra påtryckningar på konsumenten som kan leda till att konsumenten fattar ett köpbeslut eller ett annat beslut om konsumtionsvara som han eller hon inte hade fattat utan påtryckningar.

Tillsynen av att marknadsföringen som riktar sig mot konsumentkunder är tillbörlig ingår också i Konkurrens- och konsumentverkets befogenheter. Konsumenten kan vid behov kontakta konsumentmyndigheterna (konsumentrådgivarna, Konkurrens- och konsumentverket) i dessa frågor.