Visa artiklar

Avtal

För elleverans krävs ett gällande försäljnings- och överföringsavtal. Ett elavtal kan ingås muntligen eller skriftligen.

Avtalet kan gälla tills vidare eller för en viss tid. Ett avtal som gäller tills vidare upphör när det sägs upp, medan utgångspunkten är att ett tidsbundet avtal är bindande för parterna under hela avtalsperioden. Avtal om elöverföring ingås oftast som tillsvidareavtal men de kan även tecknas på viss tid.

I fråga om ett nytt eldriftsställe, till exempel en ny bostad, behövs även ett anslutningsavtal för anslutning till distributionsnätet. Mer information om att ansluta ett nytt eldriftsställe till nätet finns här.

I detta avsnitt beskrivs hur du ingår och säger upp ett elavtal samt ändring av avtalsvillkoren och priset.