Visa artiklar

Tietoa verkkopalveluista

 

Energiavirasto vastaa seuraavista asiointijärjestelmistä

 

SATU-järjestelmässä toiminnanharjoittavat voivat hakea uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukea sekä päästökaupan kompensaatiotukea.

Rekisteriseloste


VATI-valvontatietojärjestelmän kautta toiminnanharjoittajat voivat toimittaa sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan valvontatietoja Energiavirastoon.

Rekisteriseloste


FINETS on päästökaupan asiointijärjestelmä, jossa toiminnanharjoittajat voivat hoitaa päästölupiin ja päästöselvityksiin liittyviä asioita.

Rekisteriseloste


REKA on päästökaupparekisterin asiointijärjestelmä, jossa käsitellään unionin päästökaupparekisterissä oleviin päästöoikeustileihin liittyviä hakemuksia.

Rekisteriseloste


Sahkonhinta.fi -palvelussa kuluttajat voivat vertailla eri sähkönmyyjien sähkösopimustuotteita sähkön käyttöpaikan perusteella. Sähkönmyyjät ovat velvollisia ilmoittamaan palveluun ne hinnat ja sopimusehdot, joilla he yleisesti tarjoavat tuotteita kuluttajille tai muille pienasiakkaille.

Rekisteriseloste

 

Rekisteriseloste kertoo mitä henkilötietoja asiointijärjestelmissä säilytetään, mistä tietolähteistä ne kerätään sekä mihin tarkoitukseen niitä käytetään.