Visa artiklar

Rättvis energi

Energimyndigheten är en aktiv marknadsfrämjare. Myndigheten arbetar öppet, jämlikt, uppskattande och rättvist i samarbete med sina intressentgrupper i det aktiva sökandet efter hållbara lösningar.

Inom sitt eget ansvarsområde är myndigheten en intelligent energiexpert, som behärskar förnybar energi lika väl som energieffektivitet och energisäkerhet. Energimyndigheten är en internationellt uppskattad utvecklare och samarbetspartner.

Energimyndigheten är oberoende och ansvarsfullt – tillförlitligheten i verksamheten följer av den starka kompetensen. Myndigheten har ett neutralt synsätt och betraktar frågor ur ett brett perspektiv. Visionen utvecklas för samhällets bästa.