Visa artiklar

Leveransskyldighet

Leveransskyldighet innebär att en minutförsäljare av el inom en distributionsnätsinnehavares ansvarsområde (vanligtvis den försäljare som har den största marknadsandelen i området) inom detta ansvarsområde ska leverera el till konsumenter och andra småförbrukare enligt offentliga elförsäljningsvillkor och till offentliga elförsäljningspriser. Dessa priser ska vara skäliga.

Skyldigheten att sälja el till offentliga priser gäller endast ett visst område som distributionsnätsinnehavaren är verksam inom. Elkonsumenten måste ha ett avtal om elleverans med det elbolag som har leveransskyldighet.

Om minutförsäljaren av el försvinner från marknaden, till exempel på grund av konkurs, får distributionsnätsinnehavaren inte avbryta elleveransen.

Distributionsnätsinnehavaren ska fortsätta elleveransen till de kunder som omfattas av leveransskyldigheten tills Energimyndigheten fastställer en ny minutförsäljare av el. Distributionsnätsinnehavaren ska meddela andra kunder än dem som omfattas av leveransskyldigheten om att leveransen kommer att avbrytas och därefter fortsätta elleveransen i tre veckor.

Information om lokala och regionala störningar fås av den egna nätinnehavaren, medan de allmänna medierna informerar om mer omfattande störningar.

Länkar: