Visa artiklar

Produktionsstöd

Produktionsstöd betalas i form av ett tariffsystem med så kallat inmatningspris, vars syfte är att öka produktionskapaciteten för el från förnybara energikällor och stärka skogsflisens konkurrenskraft jämfört med alternativa bränslen.

Med tariffsystemet stöds produktionen av el från vindkraft, skogsflis, biogas och trädbränsle. Stöd betalas ut i form av skillnaden mellan det riktpris som definieras i lagen och marknadspriset på el, eller utifrån marknadspriset på utsläppsrätten och torvskatten. Dessutom medverkar elproducenterna på elmarknaden och får betalt enligt marknadspris för den el som de producerar. För tariffsystemet med inmatningspris kan godkännas endast nya kraftverk som inte har beviljats andra statliga stöd. Begränsningarna gäller inte skogsfliskraftverk.

  • Eventuella frågor om produktionsstöd kan skickas till tuotantotuki(at)energiavirasto.fi.
  • SATU: tuotantotuki.emvi.fi

Energimyndigheten administrerar tariffsystemet med inmatningspris med hjälp av det elektroniska kundsystemet för produktionsstöd (SATU). Via systemet ansöker elproducenterna om att bli godkända för stödsystemet och lämnar ansökningarna om utbetalning av stöd.

Författningar