Visa artiklar

Myndigheter

I elmarknadslagen anges skyldigheter för minutförsäljare av el och elnätsinnehavare i syfte att förbättra konsumentens ställning. Iakttagandet av skyldigheterna enligt elmarknadslagen övervakas av Energimyndigheten.

Konkurrens- och konsumentverket utövar allmän tillsyn över konsumenternas rättigheter i samhället. Verket har bland annat i uppgift att övervaka att inga otillbörliga kommersiella förfaranden eller vilseledande uppgifter förekommer och att inga oskäliga avtalsvillkor används i konsumentavtal.

Konsumentrådgivarna ger handledning och bistår avgiftsfritt konsumenten i enskilda tvistemål mellan en konsument och en näringsidkare.