Myndigheten som arbetsgivare

Energimyndigheten är en expertorganisation som verkar aktivt både i Finland och internationellt.

 • Vi är motiverade och välmående
 • Vi åstadkommer saker tillsammans
 • Vi är stolta över vår expertis, som vi hela tiden utvecklar
 • Vi verkar öppet, jämlikt, flexibelt, ansvarsfullt och sakkunnigt
 • Vi är en påverkare av samhällelig betydelse inom energibranschen
 • Vi är en god samarbetspartner
 • Vi leder personalen på ett sporrande sätt utifrån gemensamma principer och ger experterna möjlighet att glänsa
 • Vi arbetar flexibelt var och när helst det behövs genom att utnyttja tekniken och fungera som ett "virtuellt ämbetsverk"

 

Energimyndighetens värden – principer som styr verksamheten

 • Öppenhet
 • Rättvisa
 • Arbete för det gemensamma bästa
 • Fokus på det väsentliga