Visa artiklar

Företag och privatpersoner

Energimyndigheten övervakar efterlevnaden av den gällande lagstiftningen på el- och naturgasmarknaden. Syftet med elmarknadslagen är att slutförbrukarna garanteras en god elleveranssäkerhet, konkurrenskraftiga elpriser och skäliga principer för tjänsterna. Syftet med naturgasmarknadslagen är att trygga tillgången på naturgas till ett skäligt pris och med tillräckligt god kvalitet.

Detta avsnitt på webbplatsen fokuserar på frågor som gäller små elförbrukare och små naturgasförbrukare. Dessutom behandlas olika frågor kring energieffektivitet.