Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Anbudsförfarande om stöd för laddningssystem och gastankningsanläggningar för el- och gasfordon

Arbets- och näringsministeriet har berett ett stödprogram för distributionsnätet för alternativa drivmedel, dvs. för elfordon och trafikanvändning av biogas. Programmet verkställs av Energimyndigheten. Stöd kan beviljas till företag, kommuner och andra sammanslutningar. Stödprogrammet omfattar inte bostadsaktiebolag och bostadsfastigheter samt projekt som genomförs i anslutning till dem.

Energimyndigheten ordnar en konkurrensutsättning av stöd som främjar spridningen av laddningssystem och gastankningsanläggningar för el- och gasfordon i höst. Tiden för inlämning av anbud är 1.10.2018–31.10.2018.

Anbuden konkurrerar sinsemellan i fyra grupper: gastankningsanläggningar, laddningssystem för lokal kollektivtrafik, fordonsladdningssystem med hög prestanda och fordonsladdningssystem med normal prestanda. Det tillgängliga stödet utgör sammanlagt 3 miljoner euro. Stöd beviljas endast för en del av projektinvesteringens kostnader.

De erhållna anbuden poängsätts och ett jämförelsetal beräknas för varje projekt. Poängsättningen görs per grupp. Ett lågt jämförelsetal ger förbättrar placeringen i anbudsförfarandet.

Energimyndigheten ordnar två informationsmöten gällande anbudsförfarandet. Mötena har samma innehåll. Det ena mötet hålls i Helsingfors den 15 augusti och det andra i Jyväskylä den 22 augusti. Inbjudningarna till evenemangen finns på Motivas webbsida för evenemang: https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat . Även Energimyndigheten informerar om stödprogrammet på sin webbplats.

Ytterligare information: konkurrenssakkunnig Roland Magnusson, tfn 029 5050 111, teknisk expert Tuomo Hulkkonen, tfn 029 5050 097 och jurist Inkeri Lilleberg, tfn 029 5050 121.

Det primära sättet att ta kontakt i frågor som gäller stödprogrammet är e-post. Vänligen skicka frågorna till e-postadressen infratuki@energiavirasto.fi, därifrån de dirigeras till rätt person. 


Web Content Display