Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Energiaviraston FCA-päätös siirto-oikeustuotteiden myöntämisestä

Energiavirasto on tehnyt FCA-suuntaviivojen mukaisen päätöksen liittyen pitkän aikavälin siirto-oikeuksien käyttöönottoon ja suojausmahdollisuuksien varmistamiseen Suomen tarjousalueen rajoilla.

Komission asetuksen (EU) 2016/1719 pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevista suuntaviivoista (FCA-suuntaviivat) 30 artiklan mukaisesti Energiaviraston on tehtävä päätös pitkän aikavälin siirto-oikeuksien käyttöönotosta Suomen tarjousalueen rajoilla. Annettavat päätökset on koordinoitava tarjousaluerajalla toimivaltaisten sääntelyviranomaisten kesken, perustuen erilliseen arviointiin sekä markkinaosapuolten kuulemiseen heidän tarpeistaan alueiden välisille suojausmahdollisuuksille.

Energiavirasto päättää, että siirto-oikeuksia ei myönnetä Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Viron tarjousalueiden välisillä rajoilla. Energiavirasto ei pyydä kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:tä varmistamaan, että saataville annetaan muita alueiden välisiä pitkän aikavälin suojaustuotteita sähkön tukkumarkkinoiden toiminnan tukemiseksi.

Päätös liitteineen

Päätös siirto-oikeuksien käyttöönotosta ja suojausmahdollisuuksien varmistamisesta Suomen tarjousalueen rajoilla

NordREG:n yhteinen selvitys FCA-suuntaviivojen arvioinnissa käytettävistä metodeista: Methods for evaluation of the Nordic forward market for electricity, EC Group AS 

Energiaviraston teettämä numeerinen selvitys: Calculations for the Evaluation of the Functioning of the Wholesale Electricity Markets on the Finnish Bidding Zone Borders as Required in the FCA GL, 12.2.2017, Petr Spodniak

Erilliset sopimukset koordinoiduista päätöksistä Ruotsin ja Viron kansallisen sääntelyviranomaisen kanssa

Intention by the Swedish Energy Markets Inspectorate and the Energy Authority of Finland Regarding the Hedging opportunities on the Finnish – Swedish Bidding Zone Borders Pursuant to the Commission Regulation (EU) no 2016/1719

Agreement between the Estonian Competition Authority and the Energy Authority of Finland Regarding the Hedging opportunities on the Finnish – Estonian Bidding Zone Border Pursuant to the Commission Regulation (EU) no 2016/1719


Lisätiedot: johtava asiantuntija Jarno Lamponen, jarno.lamponen@energiavirasto.fi, puh 029 5050 072 ja tekninen asiantuntija Jori Säntti, jori.santti@energiavirasto.fi, puh 029 5050 079


Web Content Display