Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Energiaviraston todentajaohje päivitetty

Energiavirasto on päivittänyt ohjetta päästökaupan, tuotantotuen, kestävyyskriteerien, alkuperätakuiden ja päästökaupan kompensaatiotuen todentajille. Päivityksessä on täsmennetty ohjetta tuotantotuen järeän puun rajauksesta ulkomaisen puun osalta sekä huomioitu syöttötariffijärjestelmän sulkeutuminen tuuli-, biokaasu- ja puupolttoainevoimaloiden osalta. Lisäksi ohjetta on tarkennettu ja päivitetty päästökaupan, kestävyyskriteerien ja kompensointituen todentamisen osalta.

Todentajaohje

Päivitettyyn ohjeistukseen liittyvät kysymykset voi lähettää kunkin aihekokonaisuuden sähköpostiosoitteeseen, jotka ovat

paastolupa@energiavirasto.fi

tuotantotuki@energiavirasto.fi

kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi

go@energiavirasto.fi

kompensaatiotuki@energiavirasto.fi


Web Content Display