Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Energiaviraston tuotantotukijärjestelmän seurantaohje päivitetty

Uusiutuvan energian tuotantotukijärjestelmä on sulkeutumassa uusilta biokaasu- ja puupolttoainevoimaloilta vuoden 2018 lopussa. Biokaasuvoimalan ja puupolttoainevoimalan syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskeva hakemus on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018. Määräpäivän jälkeen vireille tulleen hyväksymishakemuksen perusteella järjestelmään ei ole enää mahdollista hyväksyä biokaasu- tai puupolttoainevoimaloita.

Energiavirasto on päivittänyt sähkön tuottajille tarkoitettua seurantaohjetta ja tarkentanut biokaasu- ja puupolttoainevoimaloiden hyväksymishakemuksen jättämistä koskevaa ohjeistusta.

Päivitettyyn seurantaohjeeseen on myös lisätty tarkentavia ohjeita metsähakkeella tuotetun sähkön tuen rajaukseen ulkomaisen puun osalta.

Seurantaohje on viraston internetsivuilla osoitteessa

http://www.energiavirasto.fi/ohjeet1

Lisätietoja asiasta antaa johtava asiantuntija Maiju Seppälä (maiju.seppala(at)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 048).


Web Content Display