Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

FCA -suuntaviivojen mukainen markkinaosapuolten kuuleminen

FCA –suuntaviivojen mukainen markkinaosapuolten kuuleminen heidän
tarpeistaan alueiden välisille suojausmahdollisuuksille
 
Komission asetus (EU) 2016/1719 pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevista
suuntaviivoista (FCA -suuntaviivat) astui voimaan 17.10.2016. Asetuksen tavoitteena
on edistää tehokasta alueiden välistä pitkän aikavälin kauppaa, joka tarjoaa
markkinaosapuolille alueiden välisiä pitkän aikavälin suojausmahdollisuuksia.
 
Energiaviraston on tehtävä päätöksiä pitkän aikavälin siirto-oikeuksien käyttöönottoa
koskien Suomen tarjousalueen rajoilla. Kuuden kuukauden kuluessa asetuksen
voimaantulosta annettavat päätökset on koordinoitava tarjousaluerajalla toimivaltaisten
viranomaisten kesken.
 
Viranomaisten päätösten on perustuttava erilliseen arviointiin sekä markkinaosapuolten
kuulemiseen heidän tarpeistaan alueiden välisille suojausmahdollisuuksille
 
Kuuleminen
 
Energiavirasto pyytää markkinaosapuolia esittämään näkemyksensä suojausmahdollisuuksista
vastaamalla erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
 
1. Tarjoavatko sähkön johdannaismarkkinat riittävän hyvät mahdollisuudet
     hankkia tarvitsemasi suojaukset?
  • Mikäli suojausmahdollisuudet eivät ole tarpeisiisi nähden riittävät, minkälaisia suojaustuotteita kaipaisit ja miksi?
  • Mikäli suojausmahdollisuudet eivät ole tarpeisiisi nähden riittävät, koskeeko suojaustarpeesi tiettyä rajayhteyttä?
  • Mikäli suojausmahdollisuudet ovat tarpeisiisi nähden riittävät hyvät, mitä tuotteita hyödynnät suojauksessasi?
  • Mikäli suojausmahdollisuudet ovat tarpeisiisi nähden riittävät hyvät, kuvaile miten ja miksi hyödyntämäsi tuotteet vastaavat tarpeitasi.
Energiavirasto varaa markkinaosapuolille mahdollisuuden toimittaa lausunto
10.3.2017 asti. Katso lausuntopyyntö.

Web Content Display